חברא קדישא - סידורי לוויה

חברה קדישא
·        קביעת מוות בידי רופא בעת הצורך

 ·         סידורי ניירת - הודעות פטירה, רשיונות קבורה וכו'

·         העברת הנפטר/ת לכל מקום ברחבי הארץ

·         פינוי הנפטר/ת לחדר קירור

·         אחסון הנפטר/ת בחדר קירור

·         לוויות דרך הבית / בית כנסת

·         חזן

·         ארגון הסעות למלווים-הזמנת אוטובוסים ומיניבוסים

·         העברה לבית עלמין

·         רכישת חלקה בבית עלמין במידה ולא נרכשה מבעוד מועד

·         הסדר הטסת נפטרים מחו"ל ולחו"ל

·         הסדר קבורה בקיבוצים

·         הדפסה והפצת מודעות אבל ברחבי הארץ

·         הזמנת מודעות אבל בעיתונים וכלי תקשורת

·         כריזה ברמקולים בכל הארץ

·         הגברה להספדים

·         ציוד לימי השבעה

וכל שאר שירותי חברה קדישה